ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนลำสาลี(ราษฎร์บำรุง)