ข่าวสารอัพเดจจากโรงเรียนลำสาลีฯ


10 มกราคม 2562

กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ2 กุมภาพันธ์ 2562

สอบ O-NET นักเรียน ป.6