ข่าวสารอัพเดจจากโรงเรียนลำสาลีฯ


21 ธันวาคม 2559

สอบ Pre Onet ป.6

12 มกราคม 2560
กีฬาสีและวันเด็ก4 กุมภาพันธ์ 2560

สอบ Onet ปี 2559 ป.6