ข่าวสารอัพเดจจากโรงเรียนลำสาลีฯ


26 มิถุนายน 2561

วันสุนทรภู่ และ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด28 มิถุนายน 2561

กิจกรรมวันไหว้คร