ข่าวสารอัพเดจจากโรงเรียนลำสาลีฯ


27-30 กรกฎาคม 2561

วันหยุดราชการ28 กรกฎาคม 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10